Wielokanałowa obsługa zgłoszeń

Tylko 89 PLN/MSC

Telefon - system ticketowy

@

SMS - system ticketowy
Formularz - system ticketowy
panel agenta
system ticketowy mobile

Formularze

E-mail

Telefon

SMS

Dashboard systemu ticketowego.

Dashboard prezentuje bieżące (w czasie rzeczywistym) informacje na temat liczby i rodzaju obsługiwanych zgłoszeń: oczekujących w kolejkach połączeniach telefonicznych, wiadomościach, które nie zostały podjęte przez pracowników oraz zgłoszeniach na określonym etapie obsługi.

system ticketowy - dashboard

Poznaj funkcjonalności systemu ticketowego

Wielokanałowa obsluga

Obsługa zgłoszeń z różnych kanałów takich jak: e-mail, telefon, formularze internetowe, wiadomości SMS oraz czat.

Kategoryzacja

zgłoszeń

Zadania zarejestrowane w systemie ticketowym są kategoryzowane pod kątem priorytetów i terminów realizacji. Każde zgłoszenie jest definiowane według stanu obsługi: nowe, otwarte,obsługiwane, zamknięte, spam. 

Zarządzanie ticketami

W ramach obsługi, zgłoszenia mogą być łączone (scalane),  grupowane i przekazywane w sposób automatyczny. Można je także oznaczać odpowiednimi flagami, opisywać tagami oraz ustawiać przypomnienia dla osób je obsługujących.

Rozbudowana

analityka

Rozbudowany moduł raportowy oferuje pełen zakres danych obrazujący rejestrowane zgłoszenia oraz obsługiwane zgłoszenia. Raporty prezentują tickety z podziałem na obsługiwane kanały, kolejki, stany realizacji, czasy obsługi oraz przypisanych do zgłoszeń pracowników. 

API

System ticketowy może być zintegrowany z dowolnym zewnętrznym systemem, dzięki czemu pracownicy mogą mieć dostęp do pełnej historii kontaktów oraz danych klientów.

Realizacja zgłoszeń w systemie ticketowym

zgłoszenie - obsługa

Działania jakie można podjąć obsługując dane zgłoszenie

 Szczegóły zgłoszenia

Wszystkie działania jakie zostały podjęte w ramach obsługi zgłoszenia

Statystyki kontaktu z klientem

Dane klienta, który wysłał zgłoszenie

strzałka
strzałka
strzałka
strzałka
strzałka

Rozbudowane raporty

system ticketowy raporty

Raport prezentujący liczbę zgłoszeń z podziałem na źródło pochodzenia

system ticketowy raporty
system ticketowy raporty

Raport prezentujący liczbę zgłoszeń z podziałem na przypisaną kolejkę

Raport prezentujący liczbę zgłoszeń z podziałem na ich stan realizacji

system ticketowy - raporty
system ticketowy raporty

© 2018 CONFERLINE. Wszelkie prawa zastrzeżone.