System ticketowy - co to jest?

biuro@conferline.pl lub 23 677 30 23

System ticketowy (system zgłoszeń) pozwala na zorganizowanie, zarządzanie oraz gromadzenie wszystkich zgłoszeń (ticketów) z dowolnych kanałów komunikacji (e-mail, telefon, SMS, formularz internetowy) jakie kierują do Naszej firmy klienci. Mogą to być zarówno zamówienia, pytania o ofertę czy cenę, zgłoszenia serwisowe jak i reklamacje. System zgłoszeń może być także wykorzystywany wewnątrz firmy do komunikacji pomiędzy działami, np. zamówień, produkcji, magazynem czy sklepami. Celem działania systemów ticketowych jest usprawnienie procesu komunikacji z klientem i podniesienie poziomu satysfakcji klienta.

Customer Service Automation

Jak działa system ticketowy?

W momencie, kiedy klient wysyła zgłoszenie na skonfigurowaną w systemie skrzynkę mailową, aplikacja rozpoczyna przetwarzanie zarejestrowanej wiadomości (status – nowe zgłoszenie) przydzielając je do odpowiedniego pracownika (status – przydzielone zgłoszenie). W chwili, kiedy system zarejestruje zgłoszenie do klienta wysyłana jest wiadomość potwierdzająca fakt odebrania wiadomości.

A Satisfied Customer Is The Best Business Strategy Of All

Michael LeBouf American Businessman

Zgłoszenie od

klienta

Przydzielenie

zgłoszenia

Automatyczne powiadomienie

klienta

Wyjaśnienie

zgłoszenia

Zamknięcie

zgłoszenia

Odpowiedź do klienta

Rejestracja w

systemie

ticketowym

Status zgłoszenia

"otwarty"

Status zgłoszenia

"obsługiwany"

Status zgłoszenia

"zamknięty"

W ramach obsługi danego zgłoszenia pracownik ma możliwość:

  • odpowiedzi klientowi na przesłane zgłoszenie,
  • wysłania odrębnej wiadomości do klienta,
  • wysłania odrębnej wiadomości do innych odbiorców,
  • wykonania połączenia telefonicznego,
  • wysłania wiadomości SMS do klienta,
  • dodania notatki w ramach zgłoszenia,
  • przekazania zgłoszenia innej osobie / innym osobom,
  • scalenia zgłoszenia z innym zgłoszeniem,
  • odłożenia zgłoszenia w czasie,
  • oznaczenia zgłoszenia jako SPAM.
happy client ticket system
happy client ticket system
happy client ticket system
happy client ticket system
happy client ticket system
happy client ticket system
happy client ticket system
happy client ticket system
happy client ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system
unhappy customer ticket system

9

22

vs.

Satisfied customer

tell 9 people how happy they are

Dissatisfied customer

tell 22 people about their bad experiences

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA SYSTEMU TICKETOWEGO

  

1. Szybsza i sprawniejsza obsługa klienta

Szybkość i jakość obsługi klienta jest obecnie kluczem do sukcesu, im sprawniej obsługujesz klienta tym większa jest satysfakcja klienta. Skracając czas obsługi klienta mamy możliwość obsługi większej liczby klientów czy przeanalizowania trudniejszych zgłoszeń, np. reklamacji. System ticketowy sam powiadomi klienta (mailem lub sms’em) o zarejestrowaniu zgłoszenia, o zmianie jego statusu (otwarte, obsługiwane, zamknięte) a także umożliwi śledzenie czasu obsługi w tym powiadomi pracownika o zbliżającym się czasie w jakim sprawa powinna być zamknięta.
Szybsza i sprawniejsza obsługa klienta to wymierne oszczędności, dzięki czemu ten sam zespół pracowników jest w stanie obsłużyć więcej spraw i zgłoszeń od klientów.

2. Większa satysfakcja klientów z obsługi

Wszystko to co zostało opisane powyżej powinno być celem do jakiego dążymy, czyli podniesienia satysfakcji klienta.

IF WE DON'T TAKE CARE OF OUR CUSTOMERS, SOMEONE ELSE WILL

EDGAR MITCHELL, PICTUREQUOTES.COM

© 2018 Conferline