Close

SMS

Formularze

internetowe

Wielokanałowa obsługa zgłoszeń

Czat

Telefon

system ticketowy - formularz

E-mail

system ticketowy - czat
system ticketowy - e-mail
system ticketowy - sms

Dashboard systemu ticketowego.

Dashboard prezentuje bieżące (w czasie rzeczywistym) informacje na temat liczby i rodzaju obsługiwanych zgłoszeń: oczekujących w kolejkach połączeniach telefonicznych, wiadomościach, które nie zostały podjęte przez pracowników oraz zgłoszeniach na określonym etapie obsługi.

system ticketowy - dashboard

Rozbudowana

analityka

Wielokanałowa obsluga

Rozbudowany moduł raportowy oferuje pełen zakres danych obrazujący rejestrowane zgłoszenia oraz obsługiwane zgłoszenia. Raporty prezentują tickety z podziałem na obsługiwane kanały, kolejki, stany realizacji, czasy obsługi oraz przypisanych do zgłoszeń pracowników. 

Obsługa zgłoszeń z różnych kanałów takich jak: e-mail, telefon, formularze internetowe, wiadomości SMS oraz czat.

Poznaj funkcjonalności systemu ticketowego

Kategoryzacja

zgłoszeń

W ramach obsługi, zgłoszenia mogą być łączone (scalane),  grupowane i przekazywane w sposób automatyczny. Można je także oznaczać odpowiednimi flagami, opisywać tagami oraz ustawiać przypomnienia dla osób je obsługujących.

Zadania zarejestrowane w systemie ticketowym są kategoryzowane pod kątem priorytetów i terminów realizacji. Każde zgłoszenie jest definiowane według stanu obsługi: nowe, otwarte,obsługiwane, zamknięte, spam. 

API

Zarządzanie ticketami

System ticketowy może być zintegrowany z dowolnym zewnętrznym systemem, dzięki czemu pracownicy mogą mieć dostęp do pełnej historii kontaktów oraz danych klientów.

system ticketowy - zgłoszenia

Realizacja zgłoszeń w systemie ticketowym

system ticketowy - raporty
system ticketowy raporty

Raport prezentujący liczbę zgłoszeń z podziałem na przypisaną kolejkę

Raport prezentujący liczbę zgłoszeń z podziałem na źródło pochodzenia

Rozbudowane raporty

system ticketowy raporty

Raport prezentujący liczbę zgłoszeń z podziałem na ich stan realizacji

system ticketowy raporty
system ticketowy raporty

© 2017 CONFERLINE. Wszelkie prawa zastrzeżone.